Home Avsluttede Prosjekter

Avsluttede Prosjekter

« Back

Levering av sløyemaskin for laks 05.07.2019 16:31

Levering av sløyemaskin for laks 05.07.2019.

For en tid siden signerte vi en kontrakt med the Chilenske selskapet Abick SA for levering av sløyemaskiner for laks, Baader 142.  Alt utstyret som vi leverer er fullt overhalt før vi skiper det.

Vi gjør vårt ytterste for å tilfredsstille de tekniske kravene som Fiskeindustrien har til slike maskiner.  Dersom du ønsker å få et godt resultat , kan du ta kontakt.  Vi har god kunnskap om hvordan vi skal tilfredsstille kravet fra industrien.

Video som gir et eksempel  når det gjellder sløying av fisk.  Vidoen er gjort på vårt verksted på Myre.

Klikk og zoom for a se resultatet under testkjøringen.

 

Baader 142 Gutting machine