Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Pisces FR9000 MK-2 Fillemaskin for laks og øret

Filetmaskiner

Pisces FR9000 MK-2 Fillemaskin for laks og øret

Denne maskinen bearbeider laks og ørret.

Størrelsesområdet er fra 1,5 til 7 kg

Kapasitet: opptil 20 fisk per minutt (avhenger av fiskens størrelse)

Den sløyde fisken, uten hodet plasseres i innmatingsrennen, magesiden opp. Matebåndene fører fisken til skjæreseksjonen der en sensor automatisk justerer båndknivene til nøyaktig skjæring langs det midtre beinet. Båndkniver som tilpasser seg hver enkelt fisk representerer en av de mest effektive teknikkene som er i  markedet. Denne metoden sikrer høyt utbytte.

Med denne fileteringsmaskinen unngås tidkrevende omstilling. Ved enkel justering av ventiltrykket kutter maskinen automatisk den ønskelige filettypen.

Den åpne utformingen av fileteringsmaskinen gjør rengjøringen betydelig lettere. På baksiden av maskinen finner du to inngangsdører der du kan skifte båndknivene og rengjøre alle komponenter effektivt. Spjeld gjør det enkelt å åpne skapet for rengjøring og vedlikehold inne. Alle deler av maskinen er laget av rustfritt stål og andre FDA-godkjente materialer.

Denne maskinen har en liten dimensjon og er enkel å installere selv i små produksjonsområder. Den har en integrert kompressor, et tørkesystem og et elektrisk skap som gjør installasjonen enklere.

Det lave energi- og vannforbruket er andre fordeler som oppfyller kravene til miljømessig korrekte prosesseringsmetoder i fiskeindustrien.