Home Maskiner og utstyr  Kjøttproduksjon  Beinseparatorer  Baader 603 Maskin for fjerning av sener

Fiskeproduksjon

Baader 603 Maskin for fjerning av sener

BAADER 603 benytter en presse/skillemetode for å skille de myke delene fra de harde i det råstoff som bearbeides. Ved trakt- og anleggsversjonen av maskinen, kan den innstilles for automatisk drift (tomkjørings-og overfyllingssikring).

Maskinen for fjerning av sener bearbeider de tilførte råvarene kontinuerlig. Råvaren tilføres fra ileggskaret. Pressbåndet presser råstoffet mot hulltrommelen, og derved presses de myke bestand-delene gjennom hullene i hulltrommelen og inn i trommelens indre. De faste delene blir igjen på trommelens utside og fjernes av en avskra-per og føres ut av maskinen på en renne. De myke delene som utvinnes transporteres ut av trommelen indre av transportskruen. Innsiden av pressbåndet renses av en avskra-per. Fiberstrukturen i de myke bestand-delene bibeholdes, da råvaren ikke hakkes opp, rives eller males opp, men bare gjen-nomgår en kortvarig passering gjennom hulltrommelmantelen. Oppvarming av råvaren er helt ubetydelig. Avhengig av råstoff kreves hulltrommel med passende hulldiameter.

Baader 603 kombinerer alle fordeler som en annen separator fra den nye generasjonen til kriterier som produktkvalitet, reparasjonsevne og stabilitet.   

Trommel: 1,3 mm.

Kapasitet: 2200 kg i timen

Dimensjoner (LxBxH): 1100 x 1800 x 1900 mm.