Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Bulkfeeder for fish factories

Bulkfødere

Bulkfeeder for fish factories

Condition: Good, working