Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  VMK Linje Automatisk for produksjon av pelagisk fisk.

Filetmaskiner

VMK Linje Automatisk for produksjon av pelagisk fisk.

Tilstand: I meget god stand

Designet for installasjon om bord skip eller på land.  Linjen kan produsere alle typer pelagisk fisk som Sild, Makrell, Hestmakrell og Kolmule.

Linjen består av følgende komponenter:

VMK 51 - Bulkføder med stigetransportør

VMK 31 - Automatisk innmater

VMK 20 - Hodekapper

VMK 12 - Filletdel

VMK 42 - Skinnemaskn

VMK 25 - Descaler'

Linjen er automatisk fra innmating til ferdig fillet.