Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Marel vekter for bruk i produksjon av fisk

Sortering, Grading og Batching

Marel vekter for bruk i produksjon av fisk

Condition: Good, working

We are pleased to offer one of the most important elements on fish processing plants - weighing scales (produced by Marel).

Next models are available:

1. M1100

Size of weight platform: 390 x 290 mm

Model of platform: PL3000

Weight range: 0 - 30 kg

2. M1100

Size of weight platform: 290 x 240 mm

Model of platform: PL2010

Weight range: 0 - 6 kg

3. M2200

Size of weight platform: 545 x 395 mm

Model of platform: PL4000

Weight range: 0 - 60 kg

4. M1100

Size of weight platform: 1250 x 870 mm

Model of platform: C2

Weight range: 0 - 1500 kg

5. M2000

Size of weight platform: 400 x 400 mm

Model of platform: P01

Weight range: 0 - 30 kg