Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Baader 189 FILLETMASKIN FOR TORSK, SEI, HYSE OG ANDRE TYPE HVITFISK

Filetmaskiner

Baader 189 FILLETMASKIN FOR TORSK, SEI, HYSE OG ANDRE TYPE HVITFISK

Tilstand: Leveres overhalt \ rebuild

Denne maskinen produserer fillet av torsk, sei, hyse og andre typer hvitfisk, og gir et godt utbytte.

Størrelse på fisken: Fisk fra 40 - 85 cm, sløyd med hode.

Kapasitet: 24-34 fisk/minutt

Fisken mates inn I maskinen etter at hode og nakke er kutted.  Filletverktøyet er selvjusterende for forskjelling størrelser.  For å skinne filletene må den overføres manuellt, eller med bånd til skinnemaskinen.

Elektrisk forbduk: 3 kW

Vannforbduk: 15 liter per minutt

Dimensjoner (L x B  x H): 4000 x 1100 x 2400 mm

Den leveres i 2 versjoner - kort og lang versjon.

Vekt: Ca. 1500 kg.

Maskinen kan kombineres med Baader 417 hodekapper/nakkekutter og Baader 51, Baader 52 og Baader 59 skinnemaskin. 

Filleter og ryggbein etter filletering:

Baader 189 (2)        Baader 189 (3)