Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Scallop peeling machine

Rekeproduksjonsutstyr

Scallop peeling machine

Condition: Working

Machine specially designed for peeling (eviscerate) scallops.

Capaicty: 700 kg\h