Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Filetmaskiner  For hvitfisk  Pisces FR-200 Filleting machine

Filetmaskiner

Pisces FR-200 Filleting machine

Filleting machine for mackrel, trout, perch, whitefish, tilapia

Man.year: 2006

Condition: Excellent

Working range: 340 gr to 2.7 kg

Pisces FR-200 Filleting machine 

Pisces FR-200 Filleting machine salmon