Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Shrimp cooker Carnitech CT1114-23

Rekeproduksjonsutstyr

Shrimp cooker Carnitech CT1114-23

Man. year: 1999

For batch cooking of shrimps

Equipped with steam heating (еxcl. cooling module)

Capacity: 1000-1100 kg/h at a cooking time of 3½ min