Home Maskiner og utstyr  Kjøttproduksjon  Klipping maskin  Pneumatic clipping machine KOMPO KH21M

Klipping maskin

Pneumatic clipping machine KOMPO KH21M

Two-clip pneumatic clipping machine

Man. year: 2007 and 2009

Two machines are available