Fiskepumper

Sugearmer

Sugearmer (12") 300 mm som plasseres på enden av en rørledning mellom 4 ventende bur.

Armene er basert på lufttette rullelager med dreieinnretning for å snu 360 grader.

Snuoperasjonen utføres ved hjelp av et manuelt driftet reduksjonsgir.

Hydraulisk heis av armene via en manuelt operert hydraulisk pumpe.

Radius: 1950 mm

Sugedybde under nivå: 1250 mm

Bordløfting: 1500 mm