Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Filetmaskiner  For Sild og Makrell  Baader 151 Fileteringsmaskin for pelagisk fisk

Filetmaskiner

Baader 151 Fileteringsmaskin for pelagisk fisk

Fileteringsmaskin for uer

Årsmodell: 1996

Tilstand: Bra

Baader 151 blir brukt til hodekapping og filetering av usløyd uer fra 30 til 55 cm i total lengde (=0,4 to 2,4 kg). Makinens roterede cellulære hjul forenkler den vanskelige manuelle håndteringen av uer. Fisken blir maten til maskinen og nøyaktig elektronisk målt, og deretter ført gjennom alle prosesstasjonene. Takket være invididuell kontroll og fileteringsverktøy, blir utbyttet veldig bra og av utmerket kvalitet.

Kapasitet: 50 fisk/min

Strømforbruk: 5,5 kW

Vannforbruk: 40 l/min