Bulkfødere

Bulkløfter Melbu

Dimensjon: 1800 х 1800 х 800 mm

Løftehøyde: 1480 mm

Komplett med isfanger