Bulkfødere

Bulkløfter 15m3

Lengde: 4000 x 7500 x 500 mm

Bredde: 800 mm

Løftehøyde: 4500 mm

Maskinen har vært brukt på pelagisk fabrikk