Home Maskiner og utstyr  Fiskeproduksjon  Sløyemaskiner  Sløyemaskin Jutland Kronborg Mark 3S

Sløyemaskiner

Sløyemaskin Jutland Kronborg Mark 3S

Sløyemaskin for hvitfisk

Tilstand: Overhalt

Jutland Kronborg sløyemaskin er designet for sløying av torsk, hyse, sei, hvitting og lyse ombord i trålere, men også på fabrikker på land. Maskinen er også egnet for elvtyper av fisk slik som karpe.

Fisken er plasseres i et matekammer, hvor et transportbånd transporterer fisken gjennom et system av ledeplater til sløyekammeret. De roterende knivene kutter fisken som ønskelig Etter den er blitt kuttet opp passerer fisken en roterende nylonbørste og det blir sprøytet vann på den for å fjerne de siste innvollene.  Fisken tranporteres deretter til utløpsenden for videre transport.

Siden maskinene ikke er så stor eller veier mye, egner den seg bra på kystbåter og landanlegg.

Kapasitet: 40 fisk/min

Size range: 30-75 cm

Strømforbruk: 3 kW

Vannforbruk: 30 L/min

Vekt: 370 kg