Hodekappemaskiner for fisk

Baader 417 - V-kutt Hodekappemaskin

Årsmodell: 1990-е

Tilstand: Overhalt

Denne maskinen er designet for å kutte hodet av hvitfisk med en lengde mellom 30-70 cm. Den kan også brukes på abbor og lignende fiskeslag.

Kapasitet: Opp til 40 fisk/min.

Strømforbruk: 1,87 kW

Vannforbruk: 5 L/min.