Home Maskiner og utstyr  Kjøttproduksjon  Utstyr for ferdigprodukter

Utstyr for ferdigprodukter

Condition: Good, working

read more

Manufactured year: 2017
Condition: New

read more

Manufactured year: 2013
Condition: Good, working

read more

Manufacture year: 2002
Condition: Working

read more

Man.year: 1993
Condition: Good, working

read more

Man.year: 2003
Condition: Good, working

read more

Condition: Good, working

read more

Man.year: 1990's
Condition: Good, working

read more

Man.year: 1997
Condition: Good, working

read more

Man. year: 2001-2002
Condition: excellent

read more

Man.year: 1998
Condition: Good, working

read more

Condition: after service
Includes forming, battering and breading machines, thermal oil fryer

read more

Årsmodell: 1997
Tilstand: Veldig bra

read more