Hermetikkutstyr

Man. year: 2016
Condition: New

read more

Man. year:
Condition: "As is"

read more

Automatisk seamer
Tilstand: Overhalt
For runde bokser 2,3 og 6

read more

Tilstand:Fullstendig overhalt
For runde bokser 2,3 og 6

read more

Condition: Good, working

read more

Installert I perioden 2010 \ 2016
Tilstand: I god stand

read more

Man,year: 2000's
Condition: Good, working

read more

Man.year: 1991
Condition: Working

read more

Man.year: 1991
Condition: Working

read more

Condition: New
Capacity: up to 60 cans/min

read more

Condition: Very good

read more

Man. year: 1989
Condition: good, working

read more